Strona główna => Majątek przedszkola => Majątek Przedszkola => Stan ksiąg inwentarzowych 31.12.2019

Stan ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2020


Środki trwałe - 3 771 771,25 

Pozostałe środki trwałe  623 621,39

Wartości niematerialne i prawne  9 721,19 zł

Zbiory biblioteczne  0,00 zł Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2020-03-05 22:45:44
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2020-03-05 22:47:35
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2020-03-05 23:16:15

Pokaz rejestr zmian atrykułu