Strona główna => Finanse przedszkola => Plan finansowy => Plan finansowy 2017 => Plan finansowy 2017

 

PLAN FINASOWO - RZECZOWY 2017 rok

 

Poz.

 

 

N a z w a

2017

 

 

1

2

3

4

6

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

 

801

80104

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

 

Przedszkola

1 156 365,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń

1 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

777860,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

63 600,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

132430,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

19475,00

4140

Wpłaty na PFRON

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

4260

Zakup energii

59 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

4430

Rożne opłaty i składki

3 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49 500,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc

1000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4830,00

4300

Zakup usług pozostałych

3900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc

930,00

……

 

0,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

……

 

0,00

80195

 

Pozostała działalność

11 100,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 600,00

RAZEM 801

 

 

 

1 172 295,00Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2017-05-05 14:36:14
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2017-05-05 14:36:36
Zaktualizował: Administrator Serwisu - 2018-02-19 12:26:42

Pokaz rejestr zmian atrykułu