Strona główna => Finanse przedszkola => Plan finansowy => Plan finansowy 2020

PLAN FINASOWO – RZECZOWY rok 2020

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

 

801

80104

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

 

Przedszkola

1 322 958,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

                   2 400,00 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

              887 040,00 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                73 000,00 zł

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

              163 776,00 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

                23 342,00 zł

4140

Wpłaty na PFRON

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4210

Zakup materialow i wyposażenia

                10 000,00 zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek

                   3 000,00 zł

4260

Zakup energii

                80 000,00 zł

4270

Zakup uslug remontowych

                   7 000,00 zł

4280

Zakup usług zdrowotnych

                   2 400,00 zł

4300

Zakup uslug pozostalych

                17 000,00 zł

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

                   2 000,00 zł

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

                               -   zł

4410

Podroze sluzbowe krajowe

                      200,00 zł

4430

Rozne oplaty i skladki

                   2 000,00 zł

4440

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych

                47 600,00 zł

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

                   1 200,00 zł

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc

                   1 000,00 zł

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6060

Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,00

4300

Zakup uslug pozostalych

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc

0,00

……

 

0,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

132 980,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń

                               -   zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                85 000,00 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                   4 000,00 zł

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

                15 299,00 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

                   2 181,00 zł

4210

Zakup materialow i wyposazenia

                14 000,00 zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

12 500,00

……

 

0,00

80195

 

Pozostała działalność

12 763,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń

1 913,00

4440

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych

10 850,00

RAZEM 801

 

 

 

1 468 701,00Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2020-02-06 11:29:56
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2020-02-06 11:33:16
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2020-02-06 11:33:16

Pokaz rejestr zmian atrykułu