Strona główna => Organizacja pracy => Kalendarz roku szkolnego

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 (Dz.U.2020 poz.492)  informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie przedszkola zostaje ograniczone,  zadania przedszkola realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie przedszkola.

 

Przedszkole pracuje od 1.09  do 31.08 każdego roku.

 

W dni ustawowo wolne od pracy - przedszkole jest nieczynne.

Dyżury przedszkoli w wakacje ustalane są corocznie i podawane do wiadomości na początku roku kalendarzowego.

W roku szkolnym 2020/2021 dyżur pełnią przedszkola:

Lipiec 2020 - Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki, Wołomin ul. Polna 32,

tel. 22 776 21 73, 509 672 848 

Sierpień 2020 - Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Wołomin, ul. A. Krajowej 56,

tel.22 787 59 36

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2020-03-31 20:57:25

Pokaz rejestr zmian atrykułu