Strona główna => Informacje o przedszkolu => Historia przedszkola

LATA 1961 – 1970

 Historia przedszkola zapisuje swoje karty od 1 września 1961 roku, gdy po raz pierwszy placówka otworzyła swoje progi dla dzieci, które witała ówczesna dyrektor placówki pani Mieczysława Abrych – Dzierwajło.Budowa przedszkola, ze względu na toczące się sprawy wywłaszczeniowe trwała ponad dwa lata.Budynek miał cztery  przestronne, widne sale, duży hol, odpowiednie zaplecze. Placówka była bardzo nowoczesna i dobrze wyposażona. Tuż po inauguracji grupy liczyły nawet 40 osób, panowała atmosfera pełna życzliwości, sumienności i oddania. Wszyscy pracownicy przedszkola nie żałowali wysiłku, aby jak najlepiej zagospodarować teren wokół budynku.

Od września 1963 roku do przedszkola przeniesiony został Ośrodek Metodyczny Wychowania Przedszkolnego z Radzymina, a obowiązki kierowania przedszkola przejęła pani Jadwiga Matuszyk, która wspomina, że zastała dobrze przygotowany grunt, i dalej będzie kontynuowała pracę swojej poprzedniczki.

W roku 1964 przedszkole nabywa prawo własności terenu, a Miejska Rada Narodowa podejmuje decyzję o ogrodzeniu całej posesji. Pan inżynier Sawicki ze Szkoły Terenów Zieleni w Radzyminie projektuje plan zagospodarowania działki wokół placówki, a przy udziale personelu zasadzony zostaje drzewostan, który stworzył niepowtarzalny klimat piękna otaczającej zielni, wprowadził poczucie harmonii i spokoju.

Przedszkole nr 5 od samego początku swego istnienia było placówką wyróżniającą się wśród oświatowych naszego powiatu, a decydowały o tym warunki socjalno – bytowe oraz wykwalifikowana kadra. Przedszkole przez lata swojej działalności nie tylko służyło najmłodszym, ale stanowiło miejsce licznych konferencji metodycznych, warsztatów, szkoleń i narad oraz było miejscem zajęć pokazowych dla rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Kuratorium Oświaty oraz Władz Miasta i Powiatu.

W latach 1966 – 1970 Przedszkole współpracowało z delegacjami z Niemiec i Stanów Zjednoczonych w ramach rozwoju i innowacji w dziedzinie wychowania przedszkolnego.

LATA 1970 – 1984

 W latach 70 – tych w przedszkolu zatrudniony był lekarz i higienistka. Do obowiązków lekarza należało m.in. zatwierdzanie jadłospisów. Był to okres prawdziwego rozkwitu placówki, ponieważ dzięki znaczącym środkom materialnym przedszkole zostało wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadające ówczesnym standardom.

W roku 1970 kierownictwo placówki objęła pani Stanisława Wyszyńska, dla której, jak sama wspominała, było to szczególne wyróżnienie. Dnia 15.02.1977 ponowiono umowę z zakładem opiekuńczym przedszkola, Hutą Szkła w Wołominie. Dokument podpisali dyrektor przedszkola Stanisława Wyszyńska i dyrektor naczelny zakładu mgr. inż. Zbigniew Grandys oraz przewodniczący Rady Zakładowej Marian Szwedowski. Otwarcie piątego oddziału,  wygospodarowanego z  pomieszczeń w przybudówce, składającego się  z dwóch małych sal, przeznaczonych na jadalnię i bawialnię, z samodzielnym wejściem i oddzielną szatnią, nastąpiło w dniu 1 września 1982 roku.

Warunki pracy poprawiły się, gdy w  roku 1973 doprowadzono miejską wodę a w roku 1984 podłączono gaz miejski.

LATA 1984 – 2005

W roku 1984 stanowisko dyrektora w przedszkolu objęła pani Jadwiga Grochowska, która pełniła funkcję przez 21 lat. Lata 90 były trudnym okresem, w dziejach placówki. Nastąpił spadek liczby dzieci spowodowany drastycznym bezrobociem w kraju, ale i te trudności przedszkole przetrwało. W latach 1985 – 1998 przeprowadzono szereg remontów, między innymi remont pieców CO, instalacji elektrycznej, tarasu i dachu, wymieniono klepkę na holu.

Czas płynął nie ubłaganie, budynek powoli tracił swoją świetność, zaczynał wymagać generalnego remontu. Mimo pogarszających się warunków bytowych nie brakowało chętnych, być może to za sprawą kadry, która od początku istnienia placówki choć zmieniała się, to nieustannie dbała o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i troszczyła się o dobro i bezpieczeństwo dzieci. Przedszkole nr 5 stanowiło również doskonały grunt dla rozwoju młodej i ambitnej kadry. Wśród pracowników była między innymi Pani Maria Żak – kierownik ogniska metodycznego, która następnie objęła kierownictwo Przedszkola nr 7, Pani Zofia Michalak, kierownik Przedszkola w Duczkach i Pani Maria Putrzyńska, która została dyrektorem Przedszkola nr 3. Również Pani Anna Wojtkowska, były prezes ZNP swoją zawodową przygodę z oświatą i wychowaniem przedszkolnym rozpoczęła właśnie w Przedszkolu nr 5. Wśród naszych pracowników była też Pani Grażyna Kiliszek, obecny dyrektor Przedszkola nr 8, a także obecna Pani dyrektor Magdalena Kiliszek, która w latach poprzednich pracowała na stanowisku logopedy.          

     LATA 2005 – 2008

W roku 2005 nowym dyrektorem przedszkola została pani Magdalena Kiliszek. W roku 2006 przedszkole doczekało się upragnionego remontu, a dzieci musiały opuścić mury przedszkola. Celem remontu było dostosowanie istniejącego obiektu do obowiązujących przepisów technicznych i stworzenie architektury przyjaznej przedszkolakom.

Podczas prac remontowych placówka nie zawiesiła swojej działalności, trzy grupy funkcjonowały dzięki uprzejmości i gościnności Przedszkola im. Misia Uszatka nr 10 w Wołominie, Przedszkola im. Bajki  nr 6 w Wołominie oraz Przedszkola im. Pyzy Wędrowniczki nr 2 w Wołominie. Przed tak dużym wyzwaniem stanęły dzieci, rodzice i pracownicy, a także zaledwie rok piastująca nowe stanowisko pani dyrektor Magdalena Kiliszek. Mimo trudności przedszkole nie zatraciło swojej indywidualności i dzieci identyfikowały się z placówka macierzystą.

LATA 2008 – 2011

Dzisiaj wiemy już, że Przedszkole nr 5 otworzyło zupełnie nowy rozdział i zapisuje nowe karty w historii miasta i jego mieszkańców.  Po generalnym remoncie budynek spełnia najwyższe standardy, jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma żadnych barier architektonicznych, a dzięki windzie jest dostęp do dwóch kondygnacji oraz wózkowni.

Przedszkolaki mają do dyspozycji piękny, nowoczesny budynek pełen nowatorskich rozwiązań z dużym placem zabaw, zapewniającym optymalne bezpieczeństwo. Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną. Nasze dzieci mogą pracować między innymi z programemKidSmart lub rozwijać swoje umiejętności pracując z tablicą interaktywną, która stwarza szeroki zakres możliwości przekazywania i nabywania wiedzy o otaczającym świecie.

Kadra pracująca w przedszkolu to osoby mające pełne kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i grupą. Nauczyciele prowadząc codzienne zajęcia z dziećmi korzystają z różnorodnych metod nauczania i wychowania między innymi: pedagogiki Gordona „Wychowanie bez porażek”, metody J. Majchrzak, metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, elementów ruchu rozwijającego W. Sherborne, matematyki według E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy „Klanza”, elementów technik proponowanych przez D. Dziamską „Papierowe cuda”, pobudzające do twórczego myślenia i kreatywnego działania. Przedszkole uzyskało certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć według programu opartego na teorii poznawczej L. Wygotskiego „Klucz do uczenia się”. Organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, tańce, a od 2000 roku zatrudniony jest psycholog i logopeda.  

Misją naszego przedszkola jest podjęcie takich działań, aby każdemu dziecku stworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę jego indywidualnych potrzeb w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

Przedszkolaki bawią się i uczą w pięciu grupach wiekowych. Dzieci wprowadzane są w świat wartości estetycznych, zdobywają nowe umiejętności wypowiadania siebie poprzez muzykę, małe fory teatralne oraz sztuki plastyczne. Bogacą swoją wiedzę o otaczającym świecie, mają możliwość wzbudzania zainteresowań i rozwijania kreatywności. Naszej pracy dydaktyczno - wychowawczej nieustannie towarzyszą treści ekologiczne, u naszych wychowanków kształtujemy nawyki kultury ekologicznej oraz poczucie odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.

Dzieci biorą udział w akcjach, programach oraz projektach związanych z ekologią i odnoszą wiele sukcesów. Przedszkole bierze udział w przeglądach artystycznych, spartakiadach, konkursach adresowanych do najmłodszych. Zawsze wspomagamy  akcje charytatywne w które włączają się rodzice. W przedszkolu organizowane są uroczystości rodzinne, bale, festyny, wycieczki plenerowe, odwiedzamy teatr i kino, współpracujemy z instytucjami lokalnymi na terenie naszego miasta.

Nasze przedszkolaki to pogodne i pełne optymizmu dzieci, które są aktywne i samodzielne, potrafią podejmować twórcze działania, co na pewno zaowocuje na dalszym etapie edukacji. Jesteśmy przekonani, że chwile spędzone w przedszkolu będą radosnym wspomnieniem z dzieciństwa. 



Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2013-12-13 16:30:03

Pokaz rejestr zmian atrykułu